Indhold i de enkelte moduler

 

Modul 1 – Introduktion

 • Introduktion og tilgang til forløbet.
 • Relevansen af fysisk aktivitet og kost.
 • Hvor meget er “nok”?
 • Elitesport vs. sundhedsfremme.

Modul 2 – Bevægelse på arbejdspladsen

 • Hvordan inkorporer vi mere bevægelse på arbejdspladsen?
 • Fokus på bevægende rutiner og undvigelse af inaktivitet. 

Modul 3 – Motion i Hverdagen

 • Vi udforsker begrebet motion og sætter det i kontekst til hverdagen.
 • Hvad er de officielle anbefalinger?
 • Al bevægelse har sin ret.
 • Sæt barren lavt og skab din egen succes.

 

Modul 4 – Kost og Sundhed

 • Gennemgang af  kostens mange facetter i et sundhedsperspektiv.
 • Hvordan skiller man skidt fra kanel i fødevare- og kosttilskudindustrien?
 • Kan man spise sig sund?

Modul 5 – Gode Vaner

 • Hvad påvirker vores vaner og hvordan kan disse ændres?
 • Vi vil se på motivationens betydning og vores livsstil samt hvilke aspekter der er vigtige i realisering af mål om mere motion.

Modul 6 – Målsætning

 • Hvordan sætter vi SMARTe mål?
 • Hvordan holder vi fast og giver slip på vaner?
 • Vidensdeling og erfaringer.